UPSALA EKEBY VASE AND PLATE

Upsala Ekeby fat och vas

♦ Magnifikt! Djupt mörkgrön stor vas och matchande fat av Vicke Lindstrand för Upsala Ekeby, tidigt femtiotal. Bottenstämplade.

♦ Vasen är i mycket fint skick utan nagg eller andra skador, fatet är i bruksskick med repor i bottens mitt och minimala nagg på kanten. Viss nyansskillnad i det gröna men det förtar inte skönheten, snarare tvärtom, kombinationen gör det mer intressant. Det här är en synnerligen vacker duo.

♦ Vasens höjd cirka 25 cm, samt diameter som störst cirka 16 centimeter. Fatet mäter cirka 33 cm i diameter och är cirka 6 centimeter högt.

SÅLDA

Upsala Ekeby vas och fat 2

♦ Stunning large vase and plate by Vicke Lindstrand for Upsala Ekeby, early Fifties. Stamped in bottom.

♦ The vase is in excellent condition with no flaws, plate is in good but used condition with some scratches in bottom middle and minor chafing on the edge. There is a nuance difference in the green shades but it does not retract from their beauty, quite the contrary, it just adds depth to this already good looking duo.

♦ Height of vase approx. 25 cms, diameter at widest point approx. 16 cms. The plate is approx. 33 cms in diameter and 6 cm high.

SOLD

Upsala Ekeby fat och vas 3

Upsala Ekeby fat och vas stämplar